Výstavy a akcie

Exotika Bratislava v DK Zrkadlový háj

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov akvaristiky a teraristiky na akva-tera burzu Exotika Bratislava, ktorá sa uskutoční každý mesiac v priestoroch DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Bratislava (s výnimkou júla a augusta).
Prídte výhodne nakúpiť ryby, krevety, slimáky, raky, vodné rastliny, dekorácie, menšie akváriá, krmivá, techniku, plazy - hady, jaštery, korytnačky..., pavúky...

Burza sa uskutoční 16.4.2017 v čase od 9:00 do 12:00.
Vstupné 2€, zlosovateľné v bohatej tombole o 12:00.
Čítať ďalej...

Profil výstavy
Podtitul: 19. ročník medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia
Termín konania: 16.04.2015 - 19.04.2015
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
Štatistika za rok: 2014
Počet návštevníkov: 40870
Počet firiem: 260
Výstavná plocha: 22730 m2

 

Vstupné: 4 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 2 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Študentská kolektívna zľava: Parkovací preukaz areál: 20 €
Vystavovateľský preukaz: 5 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 10 €
Firemná pozvánka: Katalóg výstavy:

GARDENIA 2015 16.-19.04. 2015Vstupné:
Študentská kolektívna zľava 1€/osoba: 
Platí pre študentov stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, zameraných na komoditu daného veľtrhu za podmienky organizovaného vstupu v sprievode pedagóga a po predložení zoznamu študentov.

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.

Pozývame Vás na 21. ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy Poľovníctvo a oddych!Výstava Poľovníctvo a oddych nesie možnosť prezentácie pre firmy, ktoré ponúkajú pre poľovníkov, ale aj milovníkov prírody inšpirácie na trávenie voľného času v prírode.

Spolu s výstavou Poľovníctvo a oddych sa koná aj veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour, veľtrh gastronómie Danubius Gastro, výstava Wellness a fitness a festival cestovateľských filmov CAMERA SLOVAKIA.

Čítať ďalej...

XV. CVZ v Nitre, prihláška a propozícieSlovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislavapod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka organizuje

XV. Celoštátnu výstavu zvierat 10. - 11. 11. 2012

na Výstavisku A G R O K O M P L E X NITRA

Všeobecné ustanovenia výstavných podmienok:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SZCH. Vystavovať sa môžu zvieratá - králiky, hydina, holuby (max. do veku 6 rokov), exotické a  okrasné vtáctvo, kanáriky, ovce a  kozy, kožušinové zvieratá, morčatá a ostatné zvieratá zahrnuté v pôsobnosti SZCH. Zvieratá na výstavu môžu prihlásiť iba členovia SZCH a zahraniční vystavovatelia, ktorých zväzy sú členmi chovateľských zväzov vo svojej krajine. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené po zaradení zvierat do katalógu a chovateľovi budú zaslané pridelené čísla výstavných klietok. Vystavovateľ sa zaslaním prihlášky zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní a súhlasí s výstavnými podmienkami. Výstavný výbor má právo odmietnuť prijatie prihlášky s odôvodnením. V prípade nekonania sa výstavy z objektívnych dôvodov, budú výstavné poplatky po odpočítaní už vynaložených nákladov vrátené vystavovateľom. Usporiadateľ výstavy zodpovedá za riadnu starostlivosť o zvieratá počas výstavy a ručí za prípadné straty. V prípade straty bude chovateľovi uhradená cena za zdrobnenlé a malé plemená 20 EUR, stredné plemená 30 EUR a veľké plemená 40 EUR (hydina, králiky) u ľahkochovaných plemien holubov 20 EUR a ťažkochovaných 40 EUR. Vystavovateľ súhlasí, aby usporiadateľ stanovil cenu u ostatných druhov zvierat. SZCH nezodpovedá za škody spôsobené úhynom počas prepravy, tiež za úhyn chorých zvierat, dodaných na výstavu a umiestnených v karanténe. Akákoľvek manipulácia so  zvieratami počas výstavy zo strany majiteľa bez vedomia príslušného garanta je zakázaná.

Súťažné expozície:

KRÁLIKY individuálne kolekcia 4-členná – súrodenci, bez obmedzenia pohlavia (v prihláške musí byť označená K) kolekcia 2+2, môžu byť v nej králiky z dvoch rôznych vrhov, bez obmedzenia pohlavia (v prihláške musí byť označená K)

NUTRIE individuálne, rôzne farebné mutácie

HYDINA individuálne kolekcia 4-členná, zastúpenie oboch pohlaví (v prihláške musí byť označená K)

Čítať ďalej...