A A A
Profil výstavy
Podtitul:19. ročník medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia
Termín konania:16.04.2015 - 19.04.2015
Miesto konania:Agrokomplex Nitra
Organizátor:Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
Štatistika za rok:2014
Počet návštevníkov:40870
Počet firiem:260
Výstavná plocha:22730 m2

 

Vstupné:4 €Parkovací lístok pre osobné auto:4 €
Vstupné zľavnené:2 €Parkovací lístok autobus:12 €
Študentská kolektívna zľava:Parkovací preukaz areál:20 €
Vystavovateľský preukaz:5 €Parkovací preukaz parkovisko AX:10 €
Firemná pozvánka:Katalóg výstavy:

GARDENIA 2015 16.-19.04. 2015Vstupné:
Študentská kolektívna zľava 1€/osoba: 
Platí pre študentov stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, zameraných na komoditu daného veľtrhu za podmienky organizovaného vstupu v sprievode pedagóga a po predložení zoznamu študentov.

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl do 26 rokov s platným dokladom o štúdiu. Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Deti do začatia školskej dochádzky do 6 rokov veku v sprievode rodiča, občan s preukazom ŤZP/S (preukaz s červeným prúžkom).

Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S preukazujú svoj nárok na zľavu alebo na zľavnené vstupné svojho sprievodcu preukazom ŤZP alebo ŤZP/S spolu s preukazom svojej totožnosti.
ifauna
ifauna