A A A

záhradné jazierko,

  • Doteraz používané chemické prostriedky  proti  riasám obsahovali ťažké kovy ako meď  čo zaťažovalo životné prostredia prakticky na neobmedzený čas a výrazne ohrozovalo zdravie vodných živočíchov. Tak isto prostriedky obsahujúce monolinuron ako alternatíva treba považovať za škodlivé akvarijnému prostrediu. Podľa nariadenia EU z roku 2000 (2000/233/EG) je zakázané používať monolinuron ako herbicid.

    Rešpektujúc regulácie EU, prostriedky na boj protio riasám na chemickej báze nie sú riešenie.
    Seralaboratóriách sa vydali úplne novou cestou riešiť tento problém biologicky vyvinuli produkty:
ifauna
ifauna