A A A

žrebčín,

  • V roku 1995 bol v Muráni uznaný šlachtiteľský chov koní plemena norik typu muránskeho.

    Na potulkách Muránskou planinou stretnete stádo pasúcich sa polodivých koní najpravdepodobnejšie na Veľkej Lúke. Ak ich tam neuvidíte, budú buď zavreté v ohrade, alebo sú na paši niekde inde. V každom prípade, ak budete mať to šťastie ich pozorovať, odnesiete si pekný zážitok.

    Chov koní na Muránskej planine sa začal vybudovaním žrebčína na Veľkej Lúke v roku 1950. Počiatočné plemeno hucul bolo neskôr nahradené norikom.
ifauna
ifauna