A A A

Zubor,

  • Zubria zvernica v Topoľčiankach

    V roku 1958 boli v tejto lokalite umiestnené prvé 2 zubry

    Zubriu zvernicu obhospodarujú Lesy SR š.p. Odštepný závod Topoľčianky, ktorý od vzniku zvernice zabezpečuje chov zubrov a prevádzku zvernice z vlastných zdrojov, bez príspevkov štátu a za výsledky chovu zubrov nesie plnú zodpovednosť. Od vzniku zvernice v roku 1958 až do mája 2012 sa v Zubrej zvernici narodilo 180 zubrov, čo možno považovať za významný príspevok k záchrane zubra ako živočíšneho druhu. Prvoradou úlohou Zubrej zvernice je chov zubra hrivnatého horskej línie. Aj z tohto dôvodu bol privezený z Nemecka na občerstvenie krvi trojročný zubor Egelmez, ktorý úspešne a v zdraví absolvoval dlhú cestu zo Severného Vestfálska.

    Do topoľčianskej zvernice dorazil v noci 23. apríla. Z prepravnej debny vystúpil celkom pokojný v ranných hodinách 24. apríla, zhodou okolností v deň svojich tretích narodenín. V súčasnosti žije vo zvernici 13 zubrov, vrátane nového prírastku. Dočasne je vo zvernici umiestnená na vyliečenie mladá zranená zubrica z Polonín. V prípade, že sa jej podarí úspešne vyliečiť poranenú nohu, mala by sa vrátiť do voľnej prírody. Všetky v zajatí chované zubry sú zaznamenané v plemennej knihe zubrov, ktorú vedie prof. Wanda Olech vo Varšave. Každý chovateľ je povinný viesť podrobnú evidenciu pôvodu zubrov a všetky chovateľské opatrenia, vyraďovanie zvierat z chovu a zaraďovanie nových zvierat do chovu musí byť prekonzultované a vopred schválené s vedúcou plemennej knihy zubrov.

 

No Internet Connection