A A A

Reklama na stránke iFauna.sk Vám prinesie vyšší zisk a zlepší povedomie o Vašej spoločnosti, alebo činnosti. Ak chcete spropagovať vašu službu, tovar, alebo akúkoľvek ponuku, ktorá by mohla osloviť túto cieľovú skupinu, vaša reklama u nás je to, čo potrebujete.

Zvýraznené inzeráty nákup kreditov pre doplnkové služby

Ponuka reklamy:

PR Články
Banerová reklama ŠTANDARD 468x60pix
Banerová reklama ŠTANDARD 300x250pix
Banerová reklama ŠTANDARD 975x100pix

Podpora akcií je možná po dohode s prevádzkovateľom, zvyčajne požadujeme uvádzať iFauna.sk ako mediálneho partnera


Informácie: 0903360646

ifauna
ifauna